mask

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rolą kanalizacji sanitarnej jest odprowadzanie zanieczyszczeń do zbiorników szambowych lub oczyszczalni, przez co nie kumulują się w domu. Tylko w ten sposób można zapobiec wylewaniu się ścieków wszystkimi możliwymi otworami instalacji wodnej, a przez to także skażenia wody, co miałoby katastrofalny wpływ na zdrowie wszystkich mieszkańców. Nasza firma świadczy usługi w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej. Proces przeprowadzamy sprawnie i z zachowaniem wszelkich norm i zasad BHP. Dzięki temu zyskują Państwo gwarancję, że Wasza kanalizacja sanitarna będzie działać bez zarzutu.

 

Instalacja kanalizacyjna